Welcome to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu   Click to listen highlighted text! Welcome to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu Powered By GSpeech

Ulotka dla Pacjenta (COVID-19)

 

INFORMACJA KIEROWNIKA SPZOZ W BOROWIU

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym KORONOWIRUSEM Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu zaleca ograniczenie wizyt w naszej przychodni do wizyt niezbędnych i uzasadnionych medycznie.

Jak się zarejestrować na wizytę wyjaśniamy poniżej:

 

REJESTRACJA DO LEKARZA POZ

 

Każdy pacjent, który chce uzyskać  teleporadę lub poradę u lekarza POZ powinien zadzwonić do rejestracji na nr telefonu : 25 6859029 lub 25 6859862 i zgłosić chęć otrzymania teleporady lub porady.

Przy rejestracji należy podać swoje dane potrzebne do zarejestrowania do lekarza : pesel lub imię i nazwisko i datę urodzenia , miejsce zamieszkania , numer telefonu do kontaktu, oraz imię i nazwisko lekarza do którego chce się zarejestrować.

Po rejestracji lekarz będzie realizował teleporadę  w godzinach swojej pracy według kolejności przyjmowanych zgłoszeń . Będzie oddzwaniał z telefonu  : 606 217 366  lub 510 998 721. Proszę w danym dniu odebrać telefon od lekarza.

Jeżeli lekarz wystawi e-receptę w przypadku teleporady lub powtórzenia leków , kod do wystawionej e-recepty zostanie przekazany telefonicznie na numer podany przez pacjenta.

Jeżeli lekarz w trakcie teleporady zdecyduje o konieczności bezpośredniego badania pacjenta , bądź pacjent zgłosi chęć osobistego kontaktu z lekarzem , będzie wówczas wyznaczony dzień i godzina wizyty.

Ewentualne skierowania do szpitala , poradni diagnostycznych lub specjalistycznych uzyskane w czasie teleporady, będą do odbioru w rejestracji w godzinach pracy placówki.

 

REJESTRACJA DO LEKARZA SPECJALISTY

 

Pacjent posiadający skierowanie do poradni specjalistycznej i wyrażający chęć zapisania się na wizytę do poradni w SPZOZ w Borowiu , powinien zadzwonić do rejestracji pod numer 25 6859029 lub 25 6859862 i podać dane ze skierowania potrzebne do rejestracji lub kod e-skierowania, oraz numer telefonu do kontaktu.

 Na tej podstawie będzie wyznaczony termin wizyty u lekarza specjalisty.

 Jeżeli pacjent posiada skierowanie papierowe do poradni specjalistycznej , powinien je dostarczyć do rejestracji SPZOZ w Borowiu w ciągu 14 dni.

Do każdego pacjenta zarejestrowanego do poradni specjalistycznej w SPZOZ w Borowiu , 1 lub 2 dni przed planowaną wizytą , zadzwoni pielęgniarka/ położna z informacją , że danego dnia jest możliwość skorzystania z porady lekarza w formie teleporady lub porady w gabinecie SPZOZ .

Po uzyskaniu zgody pacjenta , poinformuje go o ewentualnym czasie w którym teleporada się odbędzie , z jakiego numeru lekarz będzie dzwonił , jakie informacje pacjent powinien przygotować .

Jeżeli w trakcie teleporady lekarz zdecyduje o konieczności wizyty w przychodni , pacjent powinien być przygotowany na taką wizytę.

Jeżeli w trakcie teleporady lekarz wystawi receptę , kod dostępu do e-recepty przekaże  pacjentowi .

W przypadku zmiany terminu wizyty u specjalisty pacjent zostanie o tym fakcie poinformowany przez pracownika przychodni telefonicznie.

 

Ewentualne skierowania do szpitala , poradni diagnostycznych lub specjalistycznych uzyskane w czasie teleporady, będą do odbioru w rejestracji w godzinach pracy placówki.

Informacja - SOR w Garwolinie

W związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego z pracowników SOR w Garwolinie. Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Garwolinie został wyłączony z udzielania świadczeń leczniczych na czas zakończenia prowadzonych w nim standardowych procedur sanitarnych.

W stanach nagłych należy wzywać Pogotowie Ratunkowe lub udać się do najbliższego SOR w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37.

O przywróceniu pracy SOR w Garwolinie Dyrekcja SPZOZ w Garwolinie będzie informować na bieżąco.

RODO - rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest SPZOZ w Borowiu ,08-412 Borowie ul. Garwolińska 9 tel 25 6859029 .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19
  i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających dla mieszkańców gminy jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 32 a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 5. Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie
 9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. Główny Inspektorat Sanitarny.

 

 

 

 

 

Nocna Pomoc Lekarska

 Nocna Pomoc Lekarska
SPZOZ Garwolin, ul. Staszica 18


  Świadczenia są udzielane: 
  od poniedziałku do piątku:
w godz: 18.00-8.00;

  soboty, niedziele, święta: całodobowo

tel. 25 682 30 25

e-Rejestracja

 e-Rejestracja

 

Umów się na wizytę do lekarza przez internet.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech